Happy Birthday Aishwarya

Aishwarya Rai turned 39 on 1 November.

Nov 01, 2012, 18:27 PM IST