હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન કોરીડોરમાં 12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમાં જ કાપ્યો

અમદાવાદટ્રાફીક પોલીસની મદદથી ગ્રીન કોરીડોરમાં હાર્ટ ટ્રાન્ફર માટે 12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમાં કાપ્યો

1/4

હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમા જ કાપ્યો

હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમા જ કાપ્યો

સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક દર્દીનું મૃત્યુ થતા તેના પરિવારે હાર્ટને દાન કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જેમાં અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસના ગ્રીન કોરીડોરની મદદથી 12 કિલોમીટરના રસ્તા પર માત્ર 14 જ મિનિટમાં સિવિલથી સિમ્સ હોસ્પિટલ સુધી પહોચાડવમાં આવ્યું હતું.

2/4

હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમા જ કાપ્યો

હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમા જ કાપ્યો

સિવિલમાંથી દર્દીએ દાન કરેલા હાર્ટની ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન કોરીડોરની મદદથી અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસે માત્ર 14 મિનીટમાં હાર્ટ પહોચાડ્યું હતું.

3/4

હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમા જ કાપ્યો

હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમા જ કાપ્યો

સિમ્સ હોસ્પિટલમાં હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટની પ્રક્રિયા માટે નિષ્ણાત ડોક્ટરોએ આપી હતી હાજરી

4/4

હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમા જ કાપ્યો

હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમા જ કાપ્યો

અમદાવાદની સિવિલમાં દર્દીનું મૃત્યું થતા તેની માતાએ કિડની અને 1 લિવર અસારવાની સિવિલ હોસ્પિટલમાં કિડની હોસ્પિટલમાં દાન આપવાનો નિર્ણય કર્યો હતો  

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close