પ્રથમ વખત ગુજરાતના યુવાનોએ સર કર્યું વજીર શિખર

Jan 29, 2018, 06:19 PM IST
1/7

ઈન્વેન્સીબલ સંસ્થાના યુવાનોએ વજીર શિખર સર કરી રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો

 

2/7

પ્રથમ વખત ગુજરાતના યુવાનોએ વજીર શિકર સર કર્યું

3/7

2 દિવસના પ્રવાસ દરમ્યાન વજીર શિખર સર

4/7

સોલાંગ વેલીનું પાતાલ્શૂ શિખર સર કરી ચુક્યા છે

 

5/7

રોક ક્લાઈમ્બીંગના સાહસિક અભિયાન પુર્ણ કરેલ છે

6/7

સહ્યાદ્રીની પર્વતામાળાના દુર્ગમ પહાડોમાં આવેલું વજીર શિખર લગભગ કાટખૂણે ચઢાઈ ધરાવતુ મિનારા આકારનું શિખર છે.

7/7

જેની ઉંચાઈ 450 ફૂટ અને સીધુ ચઢાણ 200 ફૂટ છે. 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close