લેટેસ્ટ ફેશન માટે યોજાઇ 'ફ્લેશ ફેશન વૉક'

Apr 26, 2018, 09:16 AM IST

અમદાવાદ વન મોલમાં તેના ગ્રાહકોને ઉનાળાની લેટેસ્ટ ફેશનનો નજારો માણવા મળ્યો હતો. આ સમર ફેશન કલેક્શનમાં રંગોની મિલાવટમાં દર્શાવાયેલી બારીકીની સાથે સાથે આરામ, સ્ટાઈલ અને ડિઝાઈનનો સમન્વય ધરાવતા વસ્ત્રો નિહાળવાની તક પ્રાપ્ત થઈ હતી.

1/9

અમદાવાદ વન મોલમાં તેના ગ્રાહકોને ઉનાળાની લેટેસ્ટ ફેશનનો નજારો માણવા મળ્યો હતો. 

2/9

આ સમર ફેશન કલેક્શનમાં રંગોની મિલાવટમાં દર્શાવાયેલી બારીકીની સાથે સાથે આરામ, સ્ટાઈલ અને ડિઝાઈનનો સમન્વય ધરાવતા વસ્ત્રો નિહાળવાની તક પ્રાપ્ત થઈ હતી. 

3/9

બહાર જ્યારે ભારે ગરમી પ્રવર્તે છે ત્યારે આ સમર કલેક્શન તમારા વસ્ત્રોને ઠંડા પવનની અસર ઉભી કરી સમર માટે ઓફર કરાયેલ લેટેસ્ટ વસ્ત્રો રજૂ કરાયા હતા.  

4/9

આ સમર વાઈબ અભિગમનો ઉદ્દેશ શોપિંગનો અનોખો અનુભવ પૂરો પાડવાની સાથે સાથે તાજી ફેશનની વિવિધ તરાહો દર્શાવવાનો હતો. 

5/9

આ સમર વાઈબનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ફેશનને પ્રોત્સાહન આપીને વર્તમાન સીઝનના લેટેસ્ટ પ્રવાહો અંગે જાણકારી આપવાનો છે.

6/9

આ સમર વાઈબમાં સ્ટાઈલ હેશટેગ હેઠળ ફેશન વૉક તથા સિઝનના સેલને વેગ આપવા માટે વ્યાપક પ્રમાણમાં  ડીજીટલ મીડિયાનો ઉપયોગ જોવા મળ્યો હતો.

7/9

સમર વાઈબના એક ભાગ તરીકે ઘણી નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડમાંથી પસંદ કરાયેલા વસ્ત્રો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. 

8/9

સમર વાઇબ કલેશનમાં સમર શૂઝ, સનગ્લાસ, વસ્ત્રો, બેગ્સ એસેસરિઝ રજૂ કરવામાં આવી હતી. 

9/9

સમર વાઇબમાં શોટ્સ, લીલન કલેશકશન, કોટન, ફ્લોરલ પ્રિંટ રજૂ કરવામાં આવી હતી. 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close