Durga Stuti

The invocation to Goddess Durga.

Jai Ambe Gauri, Maiya, Jai Shyama Gauri

Nishidin Tumko Dhyavat, Tumko Sabdin Sevat,

Hari, Brahma, Shivji…Jai

Manga Sindoor Virajat, Teeko Mrigmad Ko, Maiya Teeko Mrigmad Ko,

Ujjwal Se Dou Naina, Ujjwal Se Dou Naina,

Chandra Vadan Neeko...Jai

Kanak Saman Kalevar, Raktambar Raje, Maiya Raktambar Raje,

Raktapushpa Galmala, Kantahan Har Saje...Jai

Kehari Vahan Rajat, Khadag Khappar Dhari,

Sur Nar Munijan Sewat, Sur Nar Munijan Sewat, Tinke Dukh Hari… Jai

Kanan Kudal Shobhit, Nasagre Moti, Maiya Nasagre Moti,

Kotik Chandra Diwakar, Kotik Chandra Diwakar, Samrajat Jyoti…Jai

Shumbhu Nishumbhu Vidare, Mahishasura Ghati, Maiya Mahishasura Ghati,

Dhoomra Vilochan Naina, Dhoomra Vilochan Naina, Nishidin Madmati…Jai

Chund Mund Sanhare, Shonit Bij Hare, Maiya Shonit Bij Hare,

Madhu Kaitab Dou Mare, Madhu Kaitab Dou Mare, Sur Bhey Dur Kare…Jai

Brahmani Rudraini, Tum Kamala Rani, Maiya Tum Kamala Rani,

Agam, Nigam Bhakhani, Agam Nigam Bhakhani, Tum Shiv Patrani…Jai

Chausanth Yogini Gavet, Nritya Karen Bhairon, Maiya Nritya Karen Bhairon,

Bajat Taal Mridanga, Bajat Taal Mridanga, Aur Bajat Dumroo…Jai

Tum Ho Jag Ki Maata, Var Mudra Bharta, Maiya Var Mudra Bharta,

Manwanchchit Phal Paavat, Manwanchchit Phal Paavat, Sevat Nar Nari…Jai

Kanchan Thaal Virajat, Agar Kapoor Bati, Maiya Agar Kapoor Bati,

Malketu Men Rajat, Malketu Men Rajat, Koti Rattan Jyoti…Jai

Yeh Durgajiki Aarti, Jo Koi Nar Gave, Maiya Jo Koi Nar Gave,

Kahat Shivanand Swami, Kahat Shivanand Swami, Sukh Sampatti Pave…Jai

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close