ಅವಧಿಗೂ ಮೊದಲೇ PPF ಹಣ ತೆಗೆಯಲು ಸಿಗಲಿದೆ ಅವಕಾಶ!

"ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಪಿಪಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿದಾರರು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.  

Updated: Feb 14, 2018 , 01:19 PM IST
ಅವಧಿಗೂ ಮೊದಲೇ PPF ಹಣ ತೆಗೆಯಲು ಸಿಗಲಿದೆ ಅವಕಾಶ!

ನವದೆಹಲಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (ಪಿಪಿಎಫ್) ಹಣವನ್ನು ಅವಧಿ(ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ)ಗೂ ಮೊದಲೇ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ(Minor) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. 

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪಿಪಿಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. "ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಪಿಪಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿದಾರರು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಸರ್ಕಾರದ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಕ್ಟ್, 1873 ಅನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಎರಡು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಸೂದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ (ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್) ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, ಠೇವಣಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ."

ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಕಾಲಿಕ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. "ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಠೇವಣಿದಾರರನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಲ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಚಿವಾಲಯವು, "ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿತ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಯವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಕಟ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಬಹುದು." ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಐದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾನೂನು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ದೂರುಗಳ ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಸಿಕ ವರಮಾನ ಖಾತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ, ಪಿಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.