ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸರಳ !

ನವದೆಹಲಿ : ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಆಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ಔಟ್ ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಏರ್ಟೆಲ್, ವೊಡಫೋನ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾ ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ (ಒಟಿಪಿ) ಆಧಾರಿತ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಐವಿಆರ್ಎಸ್(IVRS) ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಐವಿಆರ್ ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
    
- ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 14546 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

- ನೀವು ಭಾರತೀಯರೇ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿಯರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಣಕೀಕೃತ ಧ್ವನಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ.

- ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
    
- ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಐವಿಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ.

- ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.

- ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ 12-ಅಂಕಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಖಚಿತವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.

- ನೀವು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ OTP ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

- ನಂತರ, ಐವಿಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ.

- ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯುಐಡಿಎಐ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
    
- ಮೇಲಿನ ಹಂತವನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಐವಿಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತದೆ. 

- ಒಮ್ಮೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರು-ದೃಢೀಕರಣವು ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು SMS ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ OTP ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

- OTP ನೀಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 1 ಅನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು.

- ಆಗ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಆಧರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐವಿಆರ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

Section: 
English Title: 
Linking Adhaar number to mobile number is easier now !
News Source: 
Home Title: 

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸರಳ !

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸರಳ !
Yes
Is Blog?: 
No
Facebook Instant Article: 
Yes