ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ

   

Updated: Jan 3, 2018 , 11:09 AM IST
ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ

ನವದೆಹಲಿ : ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.