ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 'ಸೂಪರ್ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್' ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ

Feb 1, 2018, 09:59 AM IST
1/15

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಯುಎಸ್

2/15

ದೆಹಲಿ, ಭಾರತ

3/15

ಮುಂಬೈ, ಭಾರತ

4/15

ಪುಣೆ, ಭಾರತ

5/15

ಚೆನ್ನೈ, ಭಾರತ

6/15

ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್

7/15

ಬೀಜಿಂಗ್, ಚೀನಾ

8/15

ಸ್ಯಾನ್ ಡೀಗೊ, ಯುಎಸ್

9/15

ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀಲಿ, ದೈತ್ಯ, ತಾಮ್ರ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ!

10/15

ಜೆರುಸ್ಲೇಮ್, ಇಸ್ರೇಲ್

11/15

ಸಾಂತಾ ಮೋನಿಕಾ

12/15

ಸಾಂಟಾ ಮೋನಿಕಾ, ಯು.ಎಸ್

13/15

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ

14/15

ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್, ಯು.ಎಸ್

15/15

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಯುಎಸ್

(Pic courtesy - NASA, Reuters, PTI, IANS)