മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കുനേരെ നിറയൊഴിച്ച് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗൗർഡിനെതിരെ എഫ് ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് മണ്ഡപം തീരദേശ സുരക്ഷ ഗ്രൂപ്പ്‌. രാമേശ്വരത്ത് കടലില്‍ മത്സ്യബന്ധനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക്നേരെ നിറയോഴിച്ചതാണ് കാരണം.  

Updated: Nov 14, 2017, 07:06 PM IST
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കുനേരെ നിറയൊഴിച്ച് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്

രാമേശ്വരം: ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗൗർഡിനെതിരെ എഫ് ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് മണ്ഡപം തീരദേശ സുരക്ഷ ഗ്രൂപ്പ്‌. രാമേശ്വരത്ത് കടലില്‍ മത്സ്യബന്ധനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക്നേരെ നിറയോഴിച്ചതാണ് കാരണം.  

രാമേശ്വരത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പരാതിയനുസരിച്ച്‌ തിങ്കളാഴ്ച്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്.  അതേസമയം കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് സംഭവം നിഷേധിച്ചു. 

രാമേശ്വരം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഘടന തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ച് കുറ്റവാളികൾക്കെതിരായി നടപടിയെടുക്കണമെന്നും, നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.