സി പി ഐ മാത്രമാണ് അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതിയെ എതിര്‍ക്കുന്നതെന്ന് എം.എം മണി

സി.പി.ഐ മാത്രമാണ് അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതിയെ എതിര്‍ക്കുന്നത്  വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം.എം മണി എം.എം മണി ഡല്‍ഹിയില്‍ പറഞ്ഞു. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിന്റെ അഭിപ്രായം. വൈദ്യുതി മന്ത്രിയെന്ന നിലയില്‍ തന്റെ അഭിപ്രായവും പാര്‍ട്ടിയുടെ അഭിപ്രായവും അതു തന്നെയാണെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ച്‌ യോജിച്ച തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Updated: Dec 7, 2017, 05:24 PM IST
സി പി ഐ മാത്രമാണ് അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതിയെ എതിര്‍ക്കുന്നതെന്ന് എം.എം മണി

ന്യൂഡല്‍ഹി: സി.പി.ഐ മാത്രമാണ് അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതിയെ എതിര്‍ക്കുന്നത്  വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം.എം മണി എം.എം മണി ഡല്‍ഹിയില്‍ പറഞ്ഞു. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിന്റെ അഭിപ്രായം. വൈദ്യുതി മന്ത്രിയെന്ന നിലയില്‍ തന്റെ അഭിപ്രായവും പാര്‍ട്ടിയുടെ അഭിപ്രായവും അതു തന്നെയാണെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ച്‌ യോജിച്ച തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനം തീര്‍ച്ചയായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവിടെ താമസിക്കുന്ന കര്‍ഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണണം. ഇക്കാര്യങ്ങളാണ് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ അവിടെച്ചെന്ന് പരിശോധിക്കാന്‍ പോവുന്നത്. തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അവിടച്ചെന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഡിസംബര്‍ 11, 12 തീയതികളില്‍ കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തി നിര്‍ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിമാര്‍ ഇവിടം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്