നിങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും സന്ദർശിക്കേണ്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 10 സ്ഥലങ്ങൾ

Nov 13, 2017, 06:45 PM IST
1/10

സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസ തേക്കടി

2/10

കാനനഭംഗി പകര്‍ന്ന്‍ വയനാട്

3/10

ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം, തിരുവനന്തപുരം

4/10

തെന്മല ഡാം, തെന്മല

5/10

ഹരിത ഭംഗിയുമായി കുമരകം

6/10

കൗതുകമുണര്‍ത്തും കോവളം ബീച്ച്

7/10

'ആലപ്പുഴ'യിലെ കായല്‍ കാഴ്ച

8/10

മനംമയക്കും  മൂന്നാര്‍

9/10

ചീന വല, ഫോര്‍ട്ട്‌ കൊച്ചി, കൊച്ചി

10/10

കുതിച്ചു ചാടി അതിരപിള്ളി