ചൂട് കാലത്ത് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങള്‍

May 16, 2017, 05:55 PM IST
Onions
1/10

ഉള്ളി

Lime water
2/10

നാരങ്ങ വെള്ളം

Mint
3/10

പുതിന

Tomatoes
4/10

തക്കാളി

Curd
5/10

തൈര്

Cucumber
6/10

വെള്ളരിക്ക

Coconut water
7/10

തെങ്ങ വെള്ളം

Muskmelon
8/10

  മസ്ക്ക്മേലോൺ

Broccoli
9/10

ബ്രോക്കോളി

Water Melon
10/10

തണ്ണിമത്തൻ