2017ല്‍ ഇന്ത്യയിലെ ധനികരായ 10 കോടീശ്വരന്മാർ

Oct 5, 2017, 08:14 PM IST
1/10

Gautam Adani - $11 billion

Gautam Adani - $11 billion

10. ഗൗതം അദാനി - 11 ബില്ല്യൻ (ഉറവിടം: ഫോർബ്സ്)

2/10

Dilip Shanghvi - $12.1 billion

Dilip Shanghvi - $12.1 billion

9. ദിലീപ് ഷാംഹ്വി 12.1 ബില്യൺ ഡോളർ

3/10

Kumar Mangalam Birla - $12.6 billion

Kumar Mangalam Birla - $12.6 billion

8. കുമാർ മംഗളം ബിർള - $ 12.6 ബില്ല്യൻ

4/10

Shiv Nadar - $13.6 billion

Shiv Nadar - $13.6 billion

7. ശിവ് നാടാർ - 13.6 ബില്ല്യൻ

5/10

Godrej Family (Adi) - $14.2 billion

Godrej Family (Adi) - $14.2 billion

6. ഗോദ്റെജ് കുടുംബം (ആദി) - 14.2 ബില്യൺ ഡോളർ

6/10

Pallonji Mistry - $16 billion

Pallonji Mistry - $16 billion

5. പല്ലോൺജി മിസ്ത്രി - 16 ബില്ല്യൻ ഡോളർ

7/10

Lakshmi Mittal - $16.4 billion

Lakshmi Mittal - $16.4 billion

4. ലക്ഷ്മി മിത്തല്‍ - 16.4 ബില്യൺ ഡോളർ

8/10

Hinduja family (Gopichand) - $18.4 billion

Hinduja family (Gopichand) - $18.4 billion

3. ഹിന്ദുജ കുടുംബം (ഗോപിചന്ദ്) - 18.4 ബില്യൺ ഡോളർ

9/10

Azim Premji - $19 billion

Azim Premji - $19 billion

2. അസിം പ്രേംജി - 19 ബില്യൺ ഡോളർ

10/10

Mukesh Ambani - $38 billion

Mukesh Ambani - $38 billion

1. മുകേഷ് അംബാനി - 38 ബില്ല്യൻ ഡോളർ (ഉറവിടം: ഫോർബ്സ്)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close