2017ല്‍ ഇന്ത്യയിലെ ധനികരായ 10 കോടീശ്വരന്മാർ

Oct 5, 2017, 08:14 PM IST
Gautam Adani - $11 billion
1/10

10. ഗൗതം അദാനി - 11 ബില്ല്യൻ (ഉറവിടം: ഫോർബ്സ്)

Dilip Shanghvi - $12.1 billion
2/10

9. ദിലീപ് ഷാംഹ്വി 12.1 ബില്യൺ ഡോളർ

Kumar Mangalam Birla - $12.6 billion
3/10

8. കുമാർ മംഗളം ബിർള - $ 12.6 ബില്ല്യൻ

Shiv Nadar - $13.6 billion
4/10

7. ശിവ് നാടാർ - 13.6 ബില്ല്യൻ

Godrej Family (Adi) - $14.2 billion
5/10

6. ഗോദ്റെജ് കുടുംബം (ആദി) - 14.2 ബില്യൺ ഡോളർ

Pallonji Mistry - $16 billion
6/10

5. പല്ലോൺജി മിസ്ത്രി - 16 ബില്ല്യൻ ഡോളർ

Lakshmi Mittal - $16.4 billion
7/10

4. ലക്ഷ്മി മിത്തല്‍ - 16.4 ബില്യൺ ഡോളർ

Hinduja family (Gopichand) - $18.4 billion
8/10

3. ഹിന്ദുജ കുടുംബം (ഗോപിചന്ദ്) - 18.4 ബില്യൺ ഡോളർ

Azim Premji - $19 billion
9/10

2. അസിം പ്രേംജി - 19 ബില്യൺ ഡോളർ

Mukesh Ambani - $38 billion
10/10

1. മുകേഷ് അംബാനി - 38 ബില്ല്യൻ ഡോളർ (ഉറവിടം: ഫോർബ്സ്)