വൺപ്ലസ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഐഡിയ 2000 രൂപ തിരിച്ചുനൽകും, 370 ജിബി ഡേറ്റ ഫ്രീ

ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിതരണ കമ്പനിയായ വൺപ്ലസിന്‍റെ പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റ് വൺപ്ലസ് 6 വാങ്ങുന്നവർക്ക് 2000 രൂപ ക്യാഷ്ബാക്കും 370 ജിബി ഡേറ്റയും ലഭിക്കും.  

Updated: May 17, 2018, 04:37 PM IST
വൺപ്ലസ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഐഡിയ 2000 രൂപ തിരിച്ചുനൽകും, 370 ജിബി ഡേറ്റ ഫ്രീ

ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിതരണ കമ്പനിയായ വൺപ്ലസിന്‍റെ പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റ് വൺപ്ലസ് 6 വാങ്ങുന്നവർക്ക് 2000 രൂപ ക്യാഷ്ബാക്കും 370 ജിബി ഡേറ്റയും ലഭിക്കും.  

449 രൂപയുടെ നിർവാന പ്ലാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 399 രൂപ നൽകിയാല്‍ മതിയാകും. ഓരോ മാസവും 10 ജിബിയുടെ അധിക ഡേറ്റയും നാല് മാസത്തേക്ക് ഡിവൈസ് സെക്യൂരിറ്റിയും ഐഡിയ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ഡിജിറ്റൽ ഐഡിയ കണ്ടന്റ് സർവീസുകളായ മ്യൂസിക്, മൂവീസ്, ഗെയിമുകൾ എന്നിവയും ലഭിക്കും.

ഐഡിയ പ്രീപെയ്ഡ് വരിക്കാർക്ക് 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ 370 ജിബി ഡേറ്റയാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് (199 രൂപ റീചാർജിൽ ദിവസവും 1.1 ജിബി അധിക ഡേറ്റയും ലഭിക്കും). ഇതു മൂന്നാം തവണയാണ് ഐഡിയയും വൺപ്ലസും ഒന്നിച്ച് പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.