Sponsored by   

झी २४ तास मंगलमूर्ती स्पर्धा

झी २४ तासने यंदा गणेश भक्तांसाठी तीन स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत. घरगुती, इको फ्रेंडली आणि सार्वजनिक गणेश फोटो पाठवून स्पर्धेत सहभागी व्हा.

झी २४ तास घरगुती गणपती स्पर्धा

झी २४ तासने यंदा गणेश भक्तांसाठी तीन स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत. घरगुती, इको फ्रेंडली आणि सार्वजनिक गणेश फोटो पाठवून स्पर्धेत सहभागी व्हा.

झी २४ तास इको फ्रेंडली स्पर्धा

झी २४ तासने यंदा गणेश भक्तांसाठी तीन स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत. घरगुती, इको फ्रेंडली आणि सार्वजनिक गणेश फोटो पाठवून स्पर्धेत सहभागी व्हा.

झी २४ तास सार्वजनिक गणपती स्पर्धा

झी २४ तासने यंदा गणेश भक्तांसाठी तीन स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत. घरगुती, इको फ्रेंडली आणि सार्वजनिक गणेश फोटो पाठवून स्पर्धेत सहभागी व्हा.गणेश दर्शन