सिंह

Last Updated: Thursday, August 9, 2012 - 00:07

.

 

.

 

.

 

.

९ ऑगस्ट  २०१२

 

आज  तुम्हाला तुमच्या मनासारखं वागता येणार आहे. आजचा दिवस तुमच्यासाठी लाभदायक ठरणार आहे.

 

तुम्हांला आज जगण्यातला आनंद घेता येणार आहे, पण त्याचसोबत तुम्हांला तुमच्या जबाबदारीचं भान असणं गरजेचं आहे.

 

आजचा शुभ रंग - पीच

 

आजचा शुभांक - ३

 

First Published: Thursday, August 9, 2012 - 00:07
comments powered by Disqus