अमिताभ देतोय स्वच्छतेचा संदेश...

Jan 24, 2013, 02:49 PM IST
मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...
1/9

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...
2/9

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...
3/9

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...
4/9

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...
5/9

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...
6/9

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...
7/9

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...
8/9

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...
9/9

मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाचा बिग बीच्या हस्ते शुभारंभ...