अॅपल 'आयफॉन'

Sep 10, 2013, 06:39 PM IST
आयफॉन 'थ्रीजी' हा ९ जून २००८ ला बाजारात आला
1/5

आयफॉन 'थ्रीजी' हा ९ जून २००८ ला बाजारात आला

आयफोन 'थ्रीजीएस' हा टचस्क्रिन असणारा तिसरा फोन ८ जून २००९ ला बाजारात आला
2/5

आयफोन 'थ्रीजीएस' हा टचस्क्रिन असणारा तिसरा फोन ८ जून २००९ ला बाजारात आला

अॅपल 'आयफॉन' फोर हा टचस्क्रिन फोन ७ जून २०१० ला बाजारात आला
3/5

अॅपल 'आयफॉन' फोर हा टचस्क्रिन फोन ७ जून २०१० ला बाजारात आला

आयफोन 'फोरएस' हे नवीन मॉडेल ४ सप्टेंबर २०११ ला बाजारात आला
4/5

आयफोन 'फोरएस' हे नवीन मॉडेल ४ सप्टेंबर २०११ ला बाजारात आला

अॅपल हायली अॅन्टीसिपेटेड हा सहावा फोन १२ सप्टेंबर २०१२ ला बाजारात आला
5/5

अॅपल हायली अॅन्टीसिपेटेड हा सहावा फोन १२ सप्टेंबर २०१२ ला बाजारात आला