कृष्णाचे जीवन एक कटाक्ष

Aug 25, 2013, 04:33 PM IST
पृथ्वीच्या रक्षणाकरीता विष्णूचा आठवा अवतार घेणारे लॉड कृष्ण
1/12

पृथ्वीच्या रक्षणाकरीता विष्णूचा आठवा अवतार घेणारे लॉड कृष्ण

महाभारतातील एक अविस्मरणीय क्षण
2/12

महाभारतातील एक अविस्मरणीय क्षण

अर्जूनला भगवतगीता सांगतांना कृष्ण
3/12

अर्जूनला भगवतगीता सांगतांना कृष्ण

कृष्ण त्याच्या कृर अशा कंस मामाला संपवतांना
4/12

कृष्ण त्याच्या कृर अशा कंस मामाला संपवतांना

कृष्ण आपल्या हाताच्या सर्वात लहान बोटावर माऊंटन उचलतांना
5/12

कृष्ण आपल्या हाताच्या सर्वात लहान बोटावर माऊंटन उचलतांना

गावाच्या नदीत राहणारा विषारी नागाच्या डोक्यावर नृत्य करणारा कृष्ण
6/12

गावाच्या नदीत राहणारा विषारी नागाच्या डोक्यावर नृत्य करणारा कृष्ण

राजकुमारी रुक्मीनीला दुर घेऊन जातांना
7/12

राजकुमारी रुक्मीनीला दुर घेऊन जातांना

राधा आणि कृष्ण
8/12

राधा आणि कृष्ण

द्रोपदीला कौरवाच्या हातातून मुक्त करतांना
9/12

द्रोपदीला कौरवाच्या हातातून मुक्त करतांना

कृष्ण आपल्या लहान भावाला म्हणजे शिशूपालला मारतांना
10/12

कृष्ण आपल्या लहान भावाला म्हणजे शिशूपालला मारतांना

मैत्रीचे सुंदर उदाहरण म्हणजे सुदामा आणि कृष्ण, गरीब सुदामावर उपचार करतांना
11/12

मैत्रीचे सुंदर उदाहरण म्हणजे सुदामा आणि कृष्ण, गरीब सुदामावर उपचार करतांना

कृष्णाच्या एकूण १६,१०० बायका
12/12

कृष्णाच्या एकूण १६,१०० बायका