केजरीवालांचे आरोप

Oct 10, 2012, 05:13 PM IST
अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
1/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
2/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
3/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
4/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
5/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
6/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
7/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
8/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
9/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
10/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
11/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
12/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
13/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
14/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
15/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
16/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
17/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
18/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
19/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
20/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
21/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...
22/33

अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या 'गडा'ला दिला हादरा...

आरोप-६.२
23/33

आरोप-६.२

आरोप-६.१
24/33

आरोप-६.१

आरोप- ५.२
25/33

आरोप- ५.२

आरोप-५.१
26/33

आरोप-५.१

आरोप-४.२
27/33

आरोप-४.२

आरोप-४.१
28/33

आरोप-४.१

आरोप-३.२
29/33

आरोप-३.२

आरोप-३.१
30/33

आरोप-३.१

आरोप-२.२
31/33

आरोप-२.२

आरोप-२.१
32/33

आरोप-२.१

आरोप -१
33/33

आरोप -१