गुलाबी रंगाचे खेडे

Dec 19, 2012, 05:49 PM IST
जालना जिल्ह्यातील गाव गणेशपूर. याच गावातील उपक्रमशील शिक्षक प्रफुल्ल सोनवणे यांनी स्वखर्चाने गुलाबी रंगाचं खेडं बनवलं. हे गुलाबी खेडं शिक्षणाचा केंद्र झालंय.
1/15

जालना जिल्ह्यातील गाव गणेशपूर. याच गावातील उपक्रमशील शिक्षक प्रफुल्ल सोनवणे यांनी स्वखर्चाने गुलाबी रंगाचं खेडं बनवलं. हे गुलाबी खेडं शिक्षणाचा केंद्र झालंय.

जालना जिल्ह्यातील उपक्रमशील शिक्षक प्रफुल्ल सोनवणे यांनी स्वखर्चाने गुलाबी रंगाचं खेडं बनवलं.
2/15

जालना जिल्ह्यातील उपक्रमशील शिक्षक प्रफुल्ल सोनवणे यांनी स्वखर्चाने गुलाबी रंगाचं खेडं बनवलं.

उपक्रमशील शिक्षक प्रफुल्ल सोनवणे यांनी शिक्षणाच्या अंधारातून बाहेर काढण्यासाठी स्वखर्चाने गुलाबी रंगाचं खेडं बनवलं.
3/15

उपक्रमशील शिक्षक प्रफुल्ल सोनवणे यांनी शिक्षणाच्या अंधारातून बाहेर काढण्यासाठी स्वखर्चाने गुलाबी रंगाचं खेडं बनवलं.

उपक्रमशील शिक्षक प्रफुल्ल सोनवणे यांनी गावाचा शैक्षणिक कायापालट करताना आपल्या संस्कृतीची ओळखही करून दिलेय.
4/15

उपक्रमशील शिक्षक प्रफुल्ल सोनवणे यांनी गावाचा शैक्षणिक कायापालट करताना आपल्या संस्कृतीची ओळखही करून दिलेय.

उपक्रमशील शिक्षक प्रफुल्ल सोनवणे यांनी चलन, राजमुद्रा, पक्षी यांची अशी दिली माहिती.
5/15

उपक्रमशील शिक्षक प्रफुल्ल सोनवणे यांनी चलन, राजमुद्रा, पक्षी यांची अशी दिली माहिती.

उपक्रमशील शिक्षक प्रफुल्ल सोनवणे यांनी गावाचा शैक्षणिक कायापालट करण्यासाठी रंगाचे खेडे हा उपक्रम हाती घेतला.
6/15

उपक्रमशील शिक्षक प्रफुल्ल सोनवणे यांनी गावाचा शैक्षणिक कायापालट करण्यासाठी रंगाचे खेडे हा उपक्रम हाती घेतला.

प्रफुल्ल सोनवणे यांनी शिक्षणासाठी गुलाबी रंगाचं खेडं उभं केलं. त्याच्या माध्यमातून अशी माहिती दिली.
7/15

प्रफुल्ल सोनवणे यांनी शिक्षणासाठी गुलाबी रंगाचं खेडं उभं केलं. त्याच्या माध्यमातून अशी माहिती दिली.

शिक्षणासाठी गुलाबी रंगाचं खेडं उभं करताना प्रफुल्ल सोनवणे यांनी चढ-उताराचे धडे देण्यासाठी असा वापर केलाय.
8/15

शिक्षणासाठी गुलाबी रंगाचं खेडं उभं करताना प्रफुल्ल सोनवणे यांनी चढ-उताराचे धडे देण्यासाठी असा वापर केलाय.

प्रफुल्ल सोनवणे यांनी  शिक्षणासाठी रंगाच्या माध्यमातून शिक्षणाचे धडे दिलेत.
9/15

प्रफुल्ल सोनवणे यांनी शिक्षणासाठी रंगाच्या माध्यमातून शिक्षणाचे धडे दिलेत.

प्रफुल्ल सोनवणे यांनी शिक्षणासाठी गुलाबी रंगाचं खेडं उभं केलं. भिंतीवर विविध प्राणी साकारून त्यांची माहिती दिली.
10/15

प्रफुल्ल सोनवणे यांनी शिक्षणासाठी गुलाबी रंगाचं खेडं उभं केलं. भिंतीवर विविध प्राणी साकारून त्यांची माहिती दिली.

प्रफुल्ल सोनवणे यांनी स्वत:च पुढाकार घेऊन शिक्षणासाठी गुलाबी रंगाचं खेडं उभं केलं.
11/15

प्रफुल्ल सोनवणे यांनी स्वत:च पुढाकार घेऊन शिक्षणासाठी गुलाबी रंगाचं खेडं उभं केलं.

खेड्यातील कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये, खेडं शिक्षणाने स्वयंपूर्ण व्हावे, यासाठी प्रफुल्ल सोनवणे यांनी नवी शक्कल लढविली आणि ती यशस्वी करून दाखविली. स्वखर्चाने सर्व घरांच्या भिंतीवर शालेय अभ्यासक्रम रेखाटलाय.
12/15

खेड्यातील कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये, खेडं शिक्षणाने स्वयंपूर्ण व्हावे, यासाठी प्रफुल्ल सोनवणे यांनी नवी शक्कल लढविली आणि ती यशस्वी करून दाखविली. स्वखर्चाने सर्व घरांच्या भिंतीवर शालेय अभ्यासक्रम रेखाटलाय.

गाव गणेशपूर. याच गावातील उपक्रमशील शिक्षक प्रफुल्ल सोनवणे. सोनवणे यांनी गावाचा शैक्षणिक कायापालट करण्यासाठी एक वेगळा उपक्रम हाती घेतला. स्वखर्चाने गुलाबी रंगाचं खेडं बनवलंय.
13/15

गाव गणेशपूर. याच गावातील उपक्रमशील शिक्षक प्रफुल्ल सोनवणे. सोनवणे यांनी गावाचा शैक्षणिक कायापालट करण्यासाठी एक वेगळा उपक्रम हाती घेतला. स्वखर्चाने गुलाबी रंगाचं खेडं बनवलंय.

महाराष्ट्रातील जालना जिल्हा. शिक्षणाच्या अंधारातून बाहेर काढण्यासाठी प्रफुल्ल सोनवणे या शिक्षक अवलियाने शिक्षणासाठी स्वखर्चाने गुलाबी रंगाचं खेडं बनवलं.
14/15

महाराष्ट्रातील जालना जिल्हा. शिक्षणाच्या अंधारातून बाहेर काढण्यासाठी प्रफुल्ल सोनवणे या शिक्षक अवलियाने शिक्षणासाठी स्वखर्चाने गुलाबी रंगाचं खेडं बनवलं.

महाराष्ट्रातील जालना जिल्हा. शिक्षणाच्या अंधारातून बाहेर काढण्यासाठी एका शिक्षक अवलियाने शिक्षणासाठी स्वखर्चाने गुलाबी रंगाचं खेडं बनवलं.
15/15

महाराष्ट्रातील जालना जिल्हा. शिक्षणाच्या अंधारातून बाहेर काढण्यासाठी एका शिक्षक अवलियाने शिक्षणासाठी स्वखर्चाने गुलाबी रंगाचं खेडं बनवलं.