गोल्डन 'अनुष्का'...

Jan 25, 2013, 06:02 PM IST
'फिमिना'च्या कव्हर पेजवर 'मोस्ट ब्युटीफुल गर्ल'... अनुष्का शर्मा
1/8

'फिमिना'च्या कव्हर पेजवर 'मोस्ट ब्युटीफुल गर्ल'... अनुष्का शर्मा

'फिमिना'च्या कव्हर पेजवर 'मोस्ट ब्युटीफुल गर्ल'... अनुष्का शर्मा
2/8

'फिमिना'च्या कव्हर पेजवर 'मोस्ट ब्युटीफुल गर्ल'... अनुष्का शर्मा

'फिमिना'च्या कव्हर पेजवर 'मोस्ट ब्युटीफुल गर्ल'... अनुष्का शर्मा
3/8

'फिमिना'च्या कव्हर पेजवर 'मोस्ट ब्युटीफुल गर्ल'... अनुष्का शर्मा

'फिमिना'च्या कव्हर पेजवर 'मोस्ट ब्युटीफुल गर्ल'... अनुष्का शर्मा
4/8

'फिमिना'च्या कव्हर पेजवर 'मोस्ट ब्युटीफुल गर्ल'... अनुष्का शर्मा

'फिमिना'च्या कव्हर पेजवर 'मोस्ट ब्युटीफुल गर्ल'... अनुष्का शर्मा
5/8

'फिमिना'च्या कव्हर पेजवर 'मोस्ट ब्युटीफुल गर्ल'... अनुष्का शर्मा

'गितांजली'चं प्रमोशन करताना लाल ड्रेसमध्ये उठून दिसणारी अनुष्का...
6/8

'गितांजली'चं प्रमोशन करताना लाल ड्रेसमध्ये उठून दिसणारी अनुष्का...

'गितांजली'चं प्रमोशन करताना लाल ड्रेसमध्ये उठून दिसणारी अनुष्का...
7/8

'गितांजली'चं प्रमोशन करताना लाल ड्रेसमध्ये उठून दिसणारी अनुष्का...

'गितांजली'चं प्रमोशन करताना लाल ड्रेसमध्ये उठून दिसणारी अनुष्का...
8/8

'गितांजली'चं प्रमोशन करताना लाल ड्रेसमध्ये उठून दिसणारी अनुष्का...