चाकणजवळ बिबट्याची दहशत

Mar 12, 2014, 07:37 PM IST
बिदरवाडी गावात बिबट्या स्मशानभूमीजवळ खड्ड्यात दबा धरून बसला.
1/6

बिदरवाडी गावात बिबट्या स्मशानभूमीजवळ खड्ड्यात दबा धरून बसला.

बिदरवाडी गावात वन खात्याच्या अधिका-यांनी  सापळा लावला खरा पण घराच्या छतावर बिबट्या.
2/6

बिदरवाडी गावात वन खात्याच्या अधिका-यांनी सापळा लावला खरा पण घराच्या छतावर बिबट्या.

बिदरवाडी गावात वन खात्याच्या अधिका-यांनी  सापळा लावला खरा पण घराच्या छतावर बिबट्या. हा बिबट्या स्मशानभूमीजवळ खड्ड्यात दबा धरून बसला.
3/6

बिदरवाडी गावात वन खात्याच्या अधिका-यांनी सापळा लावला खरा पण घराच्या छतावर बिबट्या. हा बिबट्या स्मशानभूमीजवळ खड्ड्यात दबा धरून बसला.

बिदरवाडी गावात वन खात्याच्या अधिका-यांनी  सापळा लावला खरा पण घराच्या छतावर बिबट्या. हा बिबट्या स्मशानभूमीजवळ खड्ड्यात दबा धरून बसला.
4/6

बिदरवाडी गावात वन खात्याच्या अधिका-यांनी सापळा लावला खरा पण घराच्या छतावर बिबट्या. हा बिबट्या स्मशानभूमीजवळ खड्ड्यात दबा धरून बसला.

बिदरवाडी गावात वन खात्याच्या अधिका-यांनी  सापळा लावला खरा पण घराच्या छतावर बिबट्या. हा बिबट्या स्मशानभूमीजवळ खड्ड्यात दबा धरून बसला.
5/6

बिदरवाडी गावात वन खात्याच्या अधिका-यांनी सापळा लावला खरा पण घराच्या छतावर बिबट्या. हा बिबट्या स्मशानभूमीजवळ खड्ड्यात दबा धरून बसला.

बिदरवाडी गावात वन खात्याच्या अधिका-यांनी  सापळा लावला खरा पण घराच्या छतावर बिबट्या. हा बिबट्या स्मशानभूमीजवळ खड्ड्यात दबा धरून
6/6

बिदरवाडी गावात वन खात्याच्या अधिका-यांनी सापळा लावला खरा पण घराच्या छतावर बिबट्या. हा बिबट्या स्मशानभूमीजवळ खड्ड्यात दबा धरून