जग्वार न्यूयॉर्क ऑटो शो

Mar 29, 2013, 04:51 PM IST
न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये जग्वार XJ L-R प्रदर्शित करण्यात आली.
1/10

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये जग्वार XJ L-R प्रदर्शित करण्यात आली.

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये रेन्ज रोव्हर स्पोर्ट्स पहिल्यांदा प्रदर्शित करण्यात आली.
2/10

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये रेन्ज रोव्हर स्पोर्ट्स पहिल्यांदा प्रदर्शित करण्यात आली.

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये जग्वार XJ L-R प्रदर्शित करण्यात आली.
3/10

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये जग्वार XJ L-R प्रदर्शित करण्यात आली.

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये जग्वार XKR -S GT पहिल्यांदा प्रदर्शित करण्यात आली.
4/10

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये जग्वार XKR -S GT पहिल्यांदा प्रदर्शित करण्यात आली.

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये जग्वार XJ L-R प्रदर्शित करण्यात आली.
5/10

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये जग्वार XJ L-R प्रदर्शित करण्यात आली.

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये रेन्ज रोव्हर स्पोर्ट्स पहिल्यांदा प्रदर्शित करण्यात आली. तीची आतील बाजू
6/10

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये रेन्ज रोव्हर स्पोर्ट्स पहिल्यांदा प्रदर्शित करण्यात आली. तीची आतील बाजू

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये जग्वार XKR -S GT पहिल्यांदा प्रदर्शित करण्यात आली.
7/10

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये जग्वार XKR -S GT पहिल्यांदा प्रदर्शित करण्यात आली.

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये रेन्ज रोव्हर स्पोर्ट्स पहिल्यांदा प्रदर्शित करण्यात आली.
8/10

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये रेन्ज रोव्हर स्पोर्ट्स पहिल्यांदा प्रदर्शित करण्यात आली.

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये जग्वार XJ  प्रदर्शित करण्यात आली.
9/10

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये जग्वार XJ प्रदर्शित करण्यात आली.

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये जग्वार XJ L प्रदर्शित करण्यात आली.
10/10

न्यूयॉर्कच्या ऑटो शोमध्ये जग्वार XJ L प्रदर्शित करण्यात आली.