पाकिस्तानमधला फॅशन शो

Oct 7, 2012, 07:04 PM IST
कराचीमधील फॅशन शोमधील निदा खुर्रम या फॅशन डिझायनरचे कॉश्चुम्स घातलेली मॉडेल
1/9

कराचीमधील फॅशन शोमधील निदा खुर्रम या फॅशन डिझायनरचे कॉश्चुम्स घातलेली मॉडेल

कराचीमधील फॅशन शोमधील निकी नीना या फॅशन डिझायनरचे कॉश्चुम्स घातलेले मॉडेल्स
2/9

कराचीमधील फॅशन शोमधील निकी नीना या फॅशन डिझायनरचे कॉश्चुम्स घातलेले मॉडेल्स

कराचीमधील फॅशन शोमधील फैजा सामी या फॅशन डिझायनरचे कॉश्चुम्स घातलेली मॉडेल
3/9

कराचीमधील फॅशन शोमधील फैजा सामी या फॅशन डिझायनरचे कॉश्चुम्स घातलेली मॉडेल

कराचीमधील फॅशन शोमधील निकी नीना या फॅशन डिझायनरचे कॉश्चुम्स घातलेली मॉडेल
4/9

कराचीमधील फॅशन शोमधील निकी नीना या फॅशन डिझायनरचे कॉश्चुम्स घातलेली मॉडेल

कराचीमधील फॅशन शोमधील मॉडेल
5/9

कराचीमधील फॅशन शोमधील मॉडेल

कराचीमधील फॅशन शोमधील सोनिया बाटला या फॅशन डिझायनरचे कॉश्चुम्स घातलेले मॉडेल्स
6/9

कराचीमधील फॅशन शोमधील सोनिया बाटला या फॅशन डिझायनरचे कॉश्चुम्स घातलेले मॉडेल्स

कराचीमधील फॅशन शोमधील अदनान परदेसी या फॅशन डिझायनरचे कॉश्चुम्स घातलेली मॉडेल
7/9

कराचीमधील फॅशन शोमधील अदनान परदेसी या फॅशन डिझायनरचे कॉश्चुम्स घातलेली मॉडेल

कराचीमधील फॅशन शोमधील अमीन गुलगी या फॅशन डिझायनरचे कॉश्चुम्स घातलेली मॉडेल
8/9

कराचीमधील फॅशन शोमधील अमीन गुलगी या फॅशन डिझायनरचे कॉश्चुम्स घातलेली मॉडेल

कराचीमधील फॅशन शोमधील अमीन गुलगी या फॅशन डिझायनरचे कॉश्चुम्स घातलेले मॉडेल्स
9/9

कराचीमधील फॅशन शोमधील अमीन गुलगी या फॅशन डिझायनरचे कॉश्चुम्स घातलेले मॉडेल्स