बस अपघात (फोटो)

May 9, 2013, 07:28 PM IST
हिमाचल प्रदेशमध्ये कुलू-मंडी राष्ट्रीय महामार्गावर एका खासगी बसला झालेल्या अपघातात ३२ प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. बस चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्यानं हा अपघात झाला.
1/6

हिमाचल प्रदेशमध्ये कुलू-मंडी राष्ट्रीय महामार्गावर एका खासगी बसला झालेल्या अपघातात ३२ प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. बस चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्यानं हा अपघात झाला.

हिमाचल प्रदेशमध्ये कुलू-मंडी राष्ट्रीय महामार्गावर खासगी बसला झालेला अपघात
2/6

हिमाचल प्रदेशमध्ये कुलू-मंडी राष्ट्रीय महामार्गावर खासगी बसला झालेला अपघात

हिमाचल प्रदेशमध्ये कुलू-मंडी राष्ट्रीय महामार्गावर खासगी बसला झालेला अपघात. अपघातातील प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढताना
3/6

हिमाचल प्रदेशमध्ये कुलू-मंडी राष्ट्रीय महामार्गावर खासगी बसला झालेला अपघात. अपघातातील प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढताना

हिमाचल प्रदेशमध्ये कुलू-मंडी राष्ट्रीय महामार्गावर खासगी नदीत कोसळली
4/6

हिमाचल प्रदेशमध्ये कुलू-मंडी राष्ट्रीय महामार्गावर खासगी नदीत कोसळली

कूलूमध्ये बियास नदीमध्ये कोसळलेली बस बाहेर काढण्याठी सुरू असलेले प्रयत्न
5/6

कूलूमध्ये बियास नदीमध्ये कोसळलेली बस बाहेर काढण्याठी सुरू असलेले प्रयत्न

हिमाचल प्रदेशमध्ये कुलू-मंडी राष्ट्रीय महामार्गावर एका खासगी बसला झालेल्या अपघातात ३२ प्रवाशांचा मृत्यू झाला
6/6

हिमाचल प्रदेशमध्ये कुलू-मंडी राष्ट्रीय महामार्गावर एका खासगी बसला झालेल्या अपघातात ३२ प्रवाशांचा मृत्यू झाला