भारतीय दागिने आणि फॅशन वीक

Sep 23, 2013, 03:17 PM IST
अहमदाबाद येथील फॅशन वीकमध्ये भारतीय दागिने परिधान केलेली मॉडेल.
1/8

अहमदाबाद येथील फॅशन वीकमध्ये भारतीय दागिने परिधान केलेली मॉडेल.

अहमदाबाद येथील फॅशन वीकमध्ये भारतीय दागिने परिधान करून रॅम्प वॉक करताना मॉडेल.
2/8

अहमदाबाद येथील फॅशन वीकमध्ये भारतीय दागिने परिधान करून रॅम्प वॉक करताना मॉडेल.

अहमदाबाद इथं झालेल्या भारतीय दागिने आणि फॅशन वीक मध्ये डिझायनर नीती मेहताचे क्रिएशन दाखवतांना मॉडेल
3/8

अहमदाबाद इथं झालेल्या भारतीय दागिने आणि फॅशन वीक मध्ये डिझायनर नीती मेहताचे क्रिएशन दाखवतांना मॉडेल

अहमदाबाद इथं झालेल्या भारतीय दागिने आणि फॅशन वीक मध्ये डिझायनर नीती मेहताचे क्रिएशन दाखवतांना आणखी एक मॉडेल
4/8

अहमदाबाद इथं झालेल्या भारतीय दागिने आणि फॅशन वीक मध्ये डिझायनर नीती मेहताचे क्रिएशन दाखवतांना आणखी एक मॉडेल

अहमदाबाद इथं झालेल्या भारतीय दागिने आणि फॅशन वीक मध्ये डिझायनर नीती मेहताचे क्रिएशन दाखवतांना मॉडेल
5/8

अहमदाबाद इथं झालेल्या भारतीय दागिने आणि फॅशन वीक मध्ये डिझायनर नीती मेहताचे क्रिएशन दाखवतांना मॉडेल

अहमदाबाद येथील भारतीय दागिने आणि फॅशन वीक मध्ये डिझायनर सुमीत दासगुप्ताचे क्रिएशन दाखवतांना मॉडेल
6/8

अहमदाबाद येथील भारतीय दागिने आणि फॅशन वीक मध्ये डिझायनर सुमीत दासगुप्ताचे क्रिएशन दाखवतांना मॉडेल

अहमदाबाद येथील भारतीय दागिने आणि फॅशन वीक मध्ये मॉडेल
7/8

अहमदाबाद येथील भारतीय दागिने आणि फॅशन वीक मध्ये मॉडेल

अहमदाबाद इथं झालेल्या भारतीय दागिने आणि फॅशन वीक मध्ये डिझायनर मोहितचे क्रिएशन दाखवतांना मॉडेल
8/8

अहमदाबाद इथं झालेल्या भारतीय दागिने आणि फॅशन वीक मध्ये डिझायनर मोहितचे क्रिएशन दाखवतांना मॉडेल