महाकुंभ मेळा २०१३

Jan 8, 2013, 05:55 PM IST
अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळात एका पुरूषाने महाकालीचे रुप धारण केले
1/13

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळात एका पुरूषाने महाकालीचे रुप धारण केले

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळातील नागा साधू
2/13

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळातील नागा साधू

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळात आनंद आखाड्यातील नागा साधू
3/13

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळात आनंद आखाड्यातील नागा साधू

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळा पाहण्यासाठी आलेले परदेशी पर्यटक
4/13

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळा पाहण्यासाठी आलेले परदेशी पर्यटक

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळातील नागा साधू
5/13

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळातील नागा साधू

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळातील नागा साधू
6/13

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळातील नागा साधू

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळात पदयात्रेत सामिल झालेले नागा साधू
7/13

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळात पदयात्रेत सामिल झालेले नागा साधू

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळातील पदयात्रेत सामील झालेले नागा साधू
8/13

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळातील पदयात्रेत सामील झालेले नागा साधू

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळातील काही दृश्य
9/13

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळातील काही दृश्य

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळात हवेत गोळीबार करताना साधू
10/13

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळात हवेत गोळीबार करताना साधू

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळात घोड्यावर सवार झालेले नागा साधू
11/13

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळात घोड्यावर सवार झालेले नागा साधू

अलाहबाद येथील महाकुंभ मेळ्याच्या तयारीचे शिल्पकार राजकपूर यांनी साकारलेले वालूशिल्प
12/13

अलाहबाद येथील महाकुंभ मेळ्याच्या तयारीचे शिल्पकार राजकपूर यांनी साकारलेले वालूशिल्प

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळात पूजा करताना पोलिस.
13/13

अलहाबाद येथे होणाऱ्या महाकुंभ मेळात पूजा करताना पोलिस.