Assembly Election Results 2017

माळशेज घाटात दरीत कोसळलेली एसटी

Jan 2, 2014, 11:40 AM IST
एसटी अपघातात ३७ ठार. वाहक-चालक यांचा मृत्यू
1/13

एसटी अपघातात ३७ ठार. वाहक-चालक यांचा मृत्यू

एसटी १५० ते २०० फूट दरीत
2/13

एसटी १५० ते २०० फूट दरीत

एसटी अपघातातील जखमी रुग्णालयात
3/13

एसटी अपघातातील जखमी रुग्णालयात

एसटी अपघातातील जखमी
4/13

एसटी अपघातातील जखमी

एसटी अपघातातील जखमी रुग्णालयात
5/13

एसटी अपघातातील जखमी रुग्णालयात

एसटी अपघातातील जखमींवर उपचार
6/13

एसटी अपघातातील जखमींवर उपचार

एसटी अपघातातील जखमी रुग्णालयात
7/13

एसटी अपघातातील जखमी रुग्णालयात

एसटीला टेम्पोने धडक दिल्यानंतर दरीत कोसळलेली एसटी
8/13

एसटीला टेम्पोने धडक दिल्यानंतर दरीत कोसळलेली एसटी

एसटीचे असे दोन तुकडे झालेत
9/13

एसटीचे असे दोन तुकडे झालेत

एसटी दरीत कोसळ्यानंतर...
10/13

एसटी दरीत कोसळ्यानंतर...

दरीत कोसळेली एसटी
11/13

दरीत कोसळेली एसटी

दरीतील दृश्य
12/13

दरीतील दृश्य

एसटीतील प्रवासी असे दरीत दिसत
13/13

एसटीतील प्रवासी असे दरीत दिसत