मिस युनिव्हर्स-२०१२

Dec 20, 2012, 11:57 AM IST
लास वेगास - मिस यूएसए असलेली ऑलिविया कुल्पो हिची 'मिस युनिव्हर्स' म्हणून निवड झाल्यानंतर आनंदी ऑलिविया
1/6

लास वेगास - मिस यूएसए असलेली ऑलिविया कुल्पो हिची 'मिस युनिव्हर्स' म्हणून निवड झाल्यानंतर आनंदी ऑलिविया

  मिस यूएसए असलेली ऑलिविया कुल्पो हिची 'मिस युनिव्हर्स' म्हणून निवड झाल्यानंतर
2/6

मिस यूएसए असलेली ऑलिविया कुल्पो हिची 'मिस युनिव्हर्स' म्हणून निवड झाल्यानंतर

लास वेगास येथे मिस यूएसए असलेली ऑलिविया कुल्पो हिची 'मिस युनिव्हर्स' म्हणून निवड झाल्यानंतर तिला मुकुट परिधान करण्यात आला.
3/6

लास वेगास येथे मिस यूएसए असलेली ऑलिविया कुल्पो हिची 'मिस युनिव्हर्स' म्हणून निवड झाल्यानंतर तिला मुकुट परिधान करण्यात आला.

लास वेगास येथे  'मिस युनिव्हर्स' स्पर्धा झाल्यात. यावेळी उभारण्यात आलेला आकर्षक सेट
4/6

लास वेगास येथे 'मिस युनिव्हर्स' स्पर्धा झाल्यात. यावेळी उभारण्यात आलेला आकर्षक सेट

मिस यूएसए (अमेरिका) असलेली ऑलिविया कुल्पो हिची `मिस युनिव्हर्स` म्हणून निवड झाली.
5/6

मिस यूएसए (अमेरिका) असलेली ऑलिविया कुल्पो हिची `मिस युनिव्हर्स` म्हणून निवड झाली.

मिस यूएसए (अमेरिका) असलेली ऑलिविया कुल्पो हिची `मिस युनिव्हर्स-२०१२` म्हणून निवड झाली.
6/6

मिस यूएसए (अमेरिका) असलेली ऑलिविया कुल्पो हिची `मिस युनिव्हर्स-२०१२` म्हणून निवड झाली.