यंदाची टॉप टेन शहरं...

Jun 5, 2013, 04:19 PM IST
बँकॉक - दरदिवशी १५.९८ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात
1/10

बँकॉक - दरदिवशी १५.९८ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात

लंडन - दररोज १५.९६ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात
2/10

लंडन - दररोज १५.९६ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात

पॅरीस - दररोज १३.९२ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात
3/10

पॅरीस - दररोज १३.९२ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात

सिंगापूर - दररोज ११.७५ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात
4/10

सिंगापूर - दररोज ११.७५ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात

न्यूयॉर्क - दररोज ११.५२ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात
5/10

न्यूयॉर्क - दररोज ११.५२ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात

इस्तानबूल - दररोज १०.३७ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात
6/10

इस्तानबूल - दररोज १०.३७ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात

दुबई - दररोज ९.८९ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात
7/10

दुबई - दररोज ९.८९ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात

कौला लूम्पर - दररोज ९.२० दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात
8/10

कौला लूम्पर - दररोज ९.२० दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात

हाँगकाँग - दररोज ८.७२ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात
9/10

हाँगकाँग - दररोज ८.७२ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात

बार्सिलोना - दररोज १५.९८ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात
10/10

बार्सिलोना - दररोज १५.९८ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी भेट देतात