Assembly Election Results 2017

राजपुत्राच्या जन्माचा उत्सव!

Jul 24, 2013, 01:53 PM IST
प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय...
1/30

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय...

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... त्याचाच हा उत्साह
2/30

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... त्याचाच हा उत्साह

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय....
3/30

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय....

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय....
4/30

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय....

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... त्याचाच हा उत्साह
5/30

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... त्याचाच हा उत्साह

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... त्याचाच हा उत्साह
6/30

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... त्याचाच हा उत्साह

ब्रिटनचा नवा राजपुत्र
7/30

ब्रिटनचा नवा राजपुत्र

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय....
8/30

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय....

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... त्याचाच हा उत्साह
9/30

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... त्याचाच हा उत्साह

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... त्याचाच हा उत्साह
10/30

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... त्याचाच हा उत्साह

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... त्याचाच हा उत्साह
11/30

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... त्याचाच हा उत्साह

कॅरोल आणि मिशेल मिडलटन, केट मिडलटन यांचे आई-वडील
12/30

कॅरोल आणि मिशेल मिडलटन, केट मिडलटन यांचे आई-वडील

लंडनच्या ग्रीन पार्कमध्ये यानिमित्तानं ४१ तोफांची सलामी दिली गेली
13/30

लंडनच्या ग्रीन पार्कमध्ये यानिमित्तानं ४१ तोफांची सलामी दिली गेली

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... त्याचाच हा उत्साह
14/30

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... त्याचाच हा उत्साह

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांच्या मेणाच्या पुतळ्यासमोर पर्यटक फोटो काढताना
15/30

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांच्या मेणाच्या पुतळ्यासमोर पर्यटक फोटो काढताना

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... पत्रकारांनी अशी गर्दी केली होती
16/30

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... पत्रकारांनी अशी गर्दी केली होती

राणीची प्रेस सेक्रेटरी अॅल्सा अॅन्डरसन मीडियाकडे जाताना...
17/30

राणीची प्रेस सेक्रेटरी अॅल्सा अॅन्डरसन मीडियाकडे जाताना...

टोनी अॅपलटॉन, 'टाऊन क्रायर'... राजपुत्राच्या जन्माची बातमी ओरडून सागंताना....
18/30

टोनी अॅपलटॉन, 'टाऊन क्रायर'... राजपुत्राच्या जन्माची बातमी ओरडून सागंताना....

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... त्याचाच हा उत्साह
19/30

प्रिन्स विल्यम्स आणि त्यांची पत्नी केट मिडलटन यांना पुत्ररत्नाची प्राप्ती झालीय... ब्रिटनला नवा राजपुत्र मिळालाय.... त्याचाच हा उत्साह

राजकुमाराच्या जन्माच्या आनंदात शाही घराण्यानं २०१३ नवजात बालकांना चांदीचे नाणी देणार असल्याचं जाहीर केलंय.
20/30

राजकुमाराच्या जन्माच्या आनंदात शाही घराण्यानं २०१३ नवजात बालकांना चांदीचे नाणी देणार असल्याचं जाहीर केलंय.

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण
21/30

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण
22/30

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण
23/30

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण

ब्रिटनचे प्रिन्स चार्ल्स
24/30

ब्रिटनचे प्रिन्स चार्ल्स

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण
25/30

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण
26/30

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण
27/30

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण
28/30

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण
29/30

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण
30/30

ब्रिटनमध्ये उत्साहाचं वातावरण