राज ठाकरे, रतन टाटा आणि कृष्णकुंज...

Mar 8, 2013, 06:54 PM IST
राज ठाकरे, रतन टाटा आणि कृष्णकुंजवरची ही खास भेट.....
1/14

राज ठाकरे, रतन टाटा आणि कृष्णकुंजवरची ही खास भेट.....

राज ठाकरेंचा निरोप घेताना रतन टाटा
2/14

राज ठाकरेंचा निरोप घेताना रतन टाटा

राज ठाकरे रतन टाटांची कृष्णकुंजवरील खास भेट
3/14

राज ठाकरे रतन टाटांची कृष्णकुंजवरील खास भेट

राज ठाकरे यांचे श्वानप्रेम पाहतना रतन टाटा
4/14

राज ठाकरे यांचे श्वानप्रेम पाहतना रतन टाटा

राज ठाकरे यांचे कौतुक करताना रतन टाटा...
5/14

राज ठाकरे यांचे कौतुक करताना रतन टाटा...

राज ठाकरे, रतन टाटा चर्चा करताना...
6/14

राज ठाकरे, रतन टाटा चर्चा करताना...

'कुष्णकुंज'वर रतन टाटा राज ठाकरेंसमवेत
7/14

'कुष्णकुंज'वर रतन टाटा राज ठाकरेंसमवेत

रतन टाटांनी तब्बल एक तास केली चर्चा
8/14

रतन टाटांनी तब्बल एक तास केली चर्चा

राज ठाकरेंशी केलेली चर्चा मात्र अजूनही गुलदस्त्यातच
9/14

राज ठाकरेंशी केलेली चर्चा मात्र अजूनही गुलदस्त्यातच

रतन टाटा यांनी कृष्णकुंजवर जाऊन घेतली राज ठाकरेंची भेट
10/14

रतन टाटा यांनी कृष्णकुंजवर जाऊन घेतली राज ठाकरेंची भेट

राज ठाकरे यांची रतन टाटांनी घेतली सदिच्छा भेट
11/14

राज ठाकरे यांची रतन टाटांनी घेतली सदिच्छा भेट

राज ठाकरे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करताना
12/14

राज ठाकरे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करताना

राज ठाकरे सपत्नीक रतन टाटांचे स्वागत करताना
13/14

राज ठाकरे सपत्नीक रतन टाटांचे स्वागत करताना

राज ठाकरे रतन टाटांचं स्वागत करताना
14/14

राज ठाकरे रतन टाटांचं स्वागत करताना