रिक्षा-टॅक्सीचे नवे दरपत्रक

Oct 11, 2012, 04:10 PM IST
मुंबईतील रिक्षा मिटरसाठी आता १५ रूपये मोजावे लागणार आहेत.
1/6

मुंबईतील रिक्षा मिटरसाठी आता १५ रूपये मोजावे लागणार आहेत.

रिक्षाचे नवे दरपत्रक लागू करण्यात आले आहे.
2/6

रिक्षाचे नवे दरपत्रक लागू करण्यात आले आहे.

रिक्षाचे ई-मिटर नवे दरपत्रक
3/6

रिक्षाचे ई-मिटर नवे दरपत्रक

टॅक्सीचे नवे  ई-मिटर दरपत्रक
4/6

टॅक्सीचे नवे ई-मिटर दरपत्रक

टॅक्सीचे वाढलेले नवे दरपत्रक
5/6

टॅक्सीचे वाढलेले नवे दरपत्रक

आता टॅक्सीचे दोन रूपयांनी भाडे वाढले आहे.
6/6

आता टॅक्सीचे दोन रूपयांनी भाडे वाढले आहे.