'लॅक्मे फॅशन वीक'मध्ये 'मराठी संस्कृती'चं दर्शन!!!

Aug 29, 2013, 10:38 AM IST
अभिनेत्री श्रिया सरन श्रवण कुमार यांचं कलेक्शन सादर करताना लॅक्मे फॅशन वीकच्या रॅम्पवर...
1/10

अभिनेत्री श्रिया सरन श्रवण कुमार यांचं कलेक्शन सादर करताना लॅक्मे फॅशन वीकच्या रॅम्पवर...

अभिनेत्री श्रिया सरन श्रवण कुमार यांचं कलेक्शन सादर करताना लॅक्मे फॅशन वीकच्या रॅम्पवर...
2/10

अभिनेत्री श्रिया सरन श्रवण कुमार यांचं कलेक्शन सादर करताना लॅक्मे फॅशन वीकच्या रॅम्पवर...

गौरांगचं डिझाईन आपल्या अदांनी सादर केलं अभिनेत्री किरण खेर यांनी लॅक्मे फॅशन वीकमध्ये...
3/10

गौरांगचं डिझाईन आपल्या अदांनी सादर केलं अभिनेत्री किरण खेर यांनी लॅक्मे फॅशन वीकमध्ये...

अभिनेत्री किरण खेर यांची लॅक्मे फॅशन वीकमधली एक अदा...
4/10

अभिनेत्री किरण खेर यांची लॅक्मे फॅशन वीकमधली एक अदा...

श्रूती संचेतीचं मराठी कलेक्शन सादर केलं अभिनेत्री जुही चावलानं...
5/10

श्रूती संचेतीचं मराठी कलेक्शन सादर केलं अभिनेत्री जुही चावलानं...

'लॅक्मे फॅशन वीक'मध्ये मराठी संस्कृतीचं दर्शन घडवतांना जुही चावला...
6/10

'लॅक्मे फॅशन वीक'मध्ये मराठी संस्कृतीचं दर्शन घडवतांना जुही चावला...

श्रवण कुमार यांचं कलेक्शन सादर करतांना मॉडेल... लॅक्मे फॅशन वीकच्या रॅम्पवर...
7/10

श्रवण कुमार यांचं कलेक्शन सादर करतांना मॉडेल... लॅक्मे फॅशन वीकच्या रॅम्पवर...

कृष्णा मेहता यांचं कलेक्शन सादर करतांना मॉडेल्स... मुंबईतल्या लॅक्मे फॅशन वीकच्या रॅम्पवर...
8/10

कृष्णा मेहता यांचं कलेक्शन सादर करतांना मॉडेल्स... मुंबईतल्या लॅक्मे फॅशन वीकच्या रॅम्पवर...

श्रूती संचेती यांचं मराठमोळं कलेक्शन सादर करतांना एक मॉडेल...
9/10

श्रूती संचेती यांचं मराठमोळं कलेक्शन सादर करतांना एक मॉडेल...

कृष्णा मेहता यांचं कलेक्शन सादर करतांना मॉडेल्स... मुंबईतल्या लॅक्मे फॅशन वीकच्या रॅम्पवर...
10/10

कृष्णा मेहता यांचं कलेक्शन सादर करतांना मॉडेल्स... मुंबईतल्या लॅक्मे फॅशन वीकच्या रॅम्पवर...