सुट्टीसाठी सचिन तेंडुलकर मसुरीत...

Nov 21, 2013, 09:36 AM IST
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर, पत्नी अंजली आणि काही आप्तेष्टांसह सुट्टीसाठी मसुरीत हॉटेलमध्ये दाखल होतांना...
1/5

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर, पत्नी अंजली आणि काही आप्तेष्टांसह सुट्टीसाठी मसुरीत हॉटेलमध्ये दाखल होतांना...

मसुरीतल्या हॉटेलमधून आपल्या चाहत्यांना हात दाखवतांना सचिन...
2/5

मसुरीतल्या हॉटेलमधून आपल्या चाहत्यांना हात दाखवतांना सचिन...

सचिन तेंडुलकर मसुरीतल्या हॉटेलमध्ये दाखल झाला तेव्हा...
3/5

सचिन तेंडुलकर मसुरीतल्या हॉटेलमध्ये दाखल झाला तेव्हा...

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर सुट्टीसाठी मसुरीत हॉटेलमध्ये दाखल होतांना...
4/5

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर सुट्टीसाठी मसुरीत हॉटेलमध्ये दाखल होतांना...

क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर मसुरीत...
5/5

क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर मसुरीत...