ही पहा ५ कोटीची कार...

Jan 27, 2013, 04:36 PM IST
पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे  'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो
1/9

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे 'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे  'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो
2/9

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे 'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे  'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो
3/9

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे 'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे  'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो
4/9

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे 'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे  'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो
5/9

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे 'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे  'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो
6/9

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे 'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे  'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो
7/9

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे 'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे  'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो
8/9

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे 'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे  'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो
9/9

पहा प्रणय पालव यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या पाच कोटीच्या ह्या कारचे 'झी २४ तास'साठी काढलेले हे खास फोटो