Assembly Election Results 2017

हैदराबाद स्फोटाचे विदारक दृश्य

Feb 22, 2013, 11:11 AM IST
हैदराबाद स्फोटात उद्धवस्त झालेल्या दोन दुचाकी
1/26

हैदराबाद स्फोटात उद्धवस्त झालेल्या दोन दुचाकी

हैदराबाद स्फोटः घटनास्थळी तपास करताना एनआयएचे पथक
2/26

हैदराबाद स्फोटः घटनास्थळी तपास करताना एनआयएचे पथक

हैदराबाद स्फोटः स्फोटामुळे उद्धवस्त झालेल्या शॉपिंग मॉल समोर जमलेले पोलिस
3/26

हैदराबाद स्फोटः स्फोटामुळे उद्धवस्त झालेल्या शॉपिंग मॉल समोर जमलेले पोलिस

हैदराबाद स्फोटः घटनास्थळी तपास करताना तपास अधिकारी
4/26

हैदराबाद स्फोटः घटनास्थळी तपास करताना तपास अधिकारी

हैदराबाद स्फोटः घटनास्थळाचे फोटा काढताना तपास अधिकारी
5/26

हैदराबाद स्फोटः घटनास्थळाचे फोटा काढताना तपास अधिकारी

हैदराबाद स्फोटः घटनास्थळी तपास करताना तपास अधिकारी
6/26

हैदराबाद स्फोटः घटनास्थळी तपास करताना तपास अधिकारी

हैदराबाद स्फोटः सरकारी हॉस्पिटलच्या बाहेर आक्रोश करताना मृतांचे नातेवाईक
7/26

हैदराबाद स्फोटः सरकारी हॉस्पिटलच्या बाहेर आक्रोश करताना मृतांचे नातेवाईक

हैदराबाद स्फोटः सरकारी हॉस्पिटलमध्ये आपल्या नातेवाईकांची ओळख पटविण्यासाठी आलेले नातेवाईक
8/26

हैदराबाद स्फोटः सरकारी हॉस्पिटलमध्ये आपल्या नातेवाईकांची ओळख पटविण्यासाठी आलेले नातेवाईक

हैदराबाद स्फोटः सरकारी हॉस्पिटलच्या बाहेर आक्रोश करताना मृतांचे नातेवाईक
9/26

हैदराबाद स्फोटः सरकारी हॉस्पिटलच्या बाहेर आक्रोश करताना मृतांचे नातेवाईक

हैदराबाद स्फोटः सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जखमींवर उपचार करताना डॉक्टर
10/26

हैदराबाद स्फोटः सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जखमींवर उपचार करताना डॉक्टर

हैदराबाद स्फोटः सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जखमींना दाखल करताना पोलीस
11/26

हैदराबाद स्फोटः सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जखमींना दाखल करताना पोलीस

हैदराबाद स्फोटः जखमी उपचाराची वाट पाहताना
12/26

हैदराबाद स्फोटः जखमी उपचाराची वाट पाहताना

हैदराबाद स्फोटः घटनस्थळी जमलेले नागरिक
13/26

हैदराबाद स्फोटः घटनस्थळी जमलेले नागरिक

हैदराबाद स्फोटः सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जखमींवर उपचार करताना डॉक्टर
14/26

हैदराबाद स्फोटः सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जखमींवर उपचार करताना डॉक्टर

हैदराबाद स्फोटः घटनास्थळी तपास करताना तपास अधिकारी
15/26

हैदराबाद स्फोटः घटनास्थळी तपास करताना तपास अधिकारी

हैदराबाद स्फोटः मुंबईतही मोठ्या प्रमाणात नाकाबंदी करण्यात आली.
16/26

हैदराबाद स्फोटः मुंबईतही मोठ्या प्रमाणात नाकाबंदी करण्यात आली.

हैदराबाद स्फोटः घटनस्थळी जमलेले नागरिक
17/26

हैदराबाद स्फोटः घटनस्थळी जमलेले नागरिक

हैदराबाद स्फोटः घटनास्थळावरून जखमींना मदत करताना नागरिक
18/26

हैदराबाद स्फोटः घटनास्थळावरून जखमींना मदत करताना नागरिक

हैदराबाद स्फोटः उद्धवस्त बस स्टॉपजवळून जातांना नागरिक
19/26

हैदराबाद स्फोटः उद्धवस्त बस स्टॉपजवळून जातांना नागरिक

हैदराबाद स्फोटः जखमींना रुग्णालयात दाखल करताना
20/26

हैदराबाद स्फोटः जखमींना रुग्णालयात दाखल करताना

हैदराबाद स्फोटः घटनास्थळी जमलेले नागरिक
21/26

हैदराबाद स्फोटः घटनास्थळी जमलेले नागरिक

हैदराबाद स्फोटः घटनास्थळी जमलेले नागरिक
22/26

हैदराबाद स्फोटः घटनास्थळी जमलेले नागरिक

23/26

24/26

25/26

26/26