८१वा 'एअर फोर्स डे' साजरा

Oct 8, 2013, 11:46 AM IST
नवी दिल्ली - ८१व्या 'एअर फोर्स डे'साठीच्या दिवशी प्रात्यक्षिकांची रंगीत तालीम करतांना एअर फोर्सचे 'सारंग' हेलिकॉप्टर...
1/11

नवी दिल्ली - ८१व्या 'एअर फोर्स डे'साठीच्या दिवशी प्रात्यक्षिकांची रंगीत तालीम करतांना एअर फोर्सचे 'सारंग' हेलिकॉप्टर...

नवी दिल्ली - ८१व्या 'एअर फोर्स डे'साठीच्या दिवशी प्रात्यक्षिकांची रंगीत तालीम करतांना एअर फोर्सची पायलट जेट विमान...
2/11

नवी दिल्ली - ८१व्या 'एअर फोर्स डे'साठीच्या दिवशी प्रात्यक्षिकांची रंगीत तालीम करतांना एअर फोर्सची पायलट जेट विमान...

नवी दिल्ली - ८१व्या 'एअर फोर्स डे'साठीच्या दिवशी प्रात्यक्षिकांची रंगीत तालीम करतांना एअर फोर्सची 'सारंग' हेलिकॉप्टर...
3/11

नवी दिल्ली - ८१व्या 'एअर फोर्स डे'साठीच्या दिवशी प्रात्यक्षिकांची रंगीत तालीम करतांना एअर फोर्सची 'सारंग' हेलिकॉप्टर...

नवी दिल्ली - ८१व्या 'एअर फोर्स डे'साठीच्या दिवशी परेडची रंगीत तालीम करतांना एअर फोर्सचे जवान...
4/11

नवी दिल्ली - ८१व्या 'एअर फोर्स डे'साठीच्या दिवशी परेडची रंगीत तालीम करतांना एअर फोर्सचे जवान...

नवी दिल्ली - ८१व्या 'एअर फोर्स डे'साठीच्या दिवशी परेडची रंगीत तालीम करतांना एअर फोर्सचे जवान...
5/11

नवी दिल्ली - ८१व्या 'एअर फोर्स डे'साठीच्या दिवशी परेडची रंगीत तालीम करतांना एअर फोर्सचे जवान...

नवी दिल्ली - ८१व्या 'एअर फोर्स डे'साठीच्या दिवशी परेडची रंगीत तालीम करतांना एअर वॉरिअस ड्रील टीमचे जवान...
6/11

नवी दिल्ली - ८१व्या 'एअर फोर्स डे'साठीच्या दिवशी परेडची रंगीत तालीम करतांना एअर वॉरिअस ड्रील टीमचे जवान...

पुणे - भारतीय एअर फोर्सचं 'चेतक' हेलिकॉप्टर प्रदर्शनासाठी...
7/11

पुणे - भारतीय एअर फोर्सचं 'चेतक' हेलिकॉप्टर प्रदर्शनासाठी...

पुणे - 'सुखोई -३० एमकेआय' विषयी शालेय विद्यार्थ्यांना माहिती देतांना एअर फोर्सचे पायलट...
8/11

पुणे - 'सुखोई -३० एमकेआय' विषयी शालेय विद्यार्थ्यांना माहिती देतांना एअर फोर्सचे पायलट...

बंगळुरू - एअर फोर्स डेच्या सेलिब्रेशनसाठी एलाहंका एअर बेसवर लँड झालेले एअर क्राफ्ट...
9/11

बंगळुरू - एअर फोर्स डेच्या सेलिब्रेशनसाठी एलाहंका एअर बेसवर लँड झालेले एअर क्राफ्ट...

बंगळुरू - पासिंग परेड सोहळ्यात परेड करतांना नवनवीन कमांडर...
10/11

बंगळुरू - पासिंग परेड सोहळ्यात परेड करतांना नवनवीन कमांडर...

11/11