एका पुलाने जीव सोडला

Aug 8, 2014, 06:31 PM IST
जळगाव जिल्ह्यातील सावदा इथे या रस्त्यावरील अशाच एका पुलाने आज अक्षरश आपला जीव टाकला
1/9

जळगाव जिल्ह्यातील सावदा इथे या रस्त्यावरील अशाच एका पुलाने आज अक्षरश आपला जीव टाकला

काही काळ वाहतुकीवर बऱ्हाणपूर अंकलेश्वर महामार्गावरील सावदा तसच फैजपूर मधील या दोघा जुन्या पुलांच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी मिळालीय, मात्र निधीअभावी हे काम रखडलय. 
2/9

काही काळ वाहतुकीवर बऱ्हाणपूर अंकलेश्वर महामार्गावरील सावदा तसच फैजपूर मधील या दोघा जुन्या पुलांच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी मिळालीय, मात्र निधीअभावी हे काम रखडलय. 

महाराष्ट्रासह, मध्यप्रदेश तसच गुजरात या तीन राज्यांना जोडणाऱ्या बऱ्हाणपूर अंकलेश्वर महामार्गावरील पुलांची अवस्था अतिशय दयनीय झालीय.
3/9

महाराष्ट्रासह, मध्यप्रदेश तसच गुजरात या तीन राज्यांना जोडणाऱ्या बऱ्हाणपूर अंकलेश्वर महामार्गावरील पुलांची अवस्था अतिशय दयनीय झालीय.

अचानक हा पूल कोसळला सुदैवाने यात कुणालाही दुखापत झाली नाही
4/9

अचानक हा पूल कोसळला सुदैवाने यात कुणालाही दुखापत झाली नाही

जळगाव जिल्ह्यातील सावदा इथे या रस्त्यावरील अशाच एका पुलाने अक्षरश आपला जीव टाकला
5/9

जळगाव जिल्ह्यातील सावदा इथे या रस्त्यावरील अशाच एका पुलाने अक्षरश आपला जीव टाकला

काही काळ वाहतुकीवर बऱ्हाणपूर अंकलेश्वर महामार्गावरील सावदा तसच फैजपूर मधील या दोघा जुन्या पुलांच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी मिळालीय, मात्र निधीअभावी हे काम रखडलय. 
6/9

काही काळ वाहतुकीवर बऱ्हाणपूर अंकलेश्वर महामार्गावरील सावदा तसच फैजपूर मधील या दोघा जुन्या पुलांच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी मिळालीय, मात्र निधीअभावी हे काम रखडलय. 

महाराष्ट्रासह, मध्यप्रदेश तसच गुजरात या तीन राज्यांना जोडणाऱ्या बऱ्हाणपूर अंकलेश्वर महामार्गावरील पुलांची अवस्था अतिशय दयनीय झालीय.
7/9

महाराष्ट्रासह, मध्यप्रदेश तसच गुजरात या तीन राज्यांना जोडणाऱ्या बऱ्हाणपूर अंकलेश्वर महामार्गावरील पुलांची अवस्था अतिशय दयनीय झालीय.

अचानक हा पूल कोसळला सुदैवाने यात कुणालाही दुखापत झाली नाही
8/9

अचानक हा पूल कोसळला सुदैवाने यात कुणालाही दुखापत झाली नाही

जळगाव जिल्ह्यातील सावदा इथे या रस्त्यावरील अशाच एका पुलाने अक्षरश आपला जीव टाकला
9/9

जळगाव जिल्ह्यातील सावदा इथे या रस्त्यावरील अशाच एका पुलाने अक्षरश आपला जीव टाकला