पंढरपुरात लाखो वारकरी दाखल

Jul 9, 2014, 08:22 AM IST
विठूरायाच्या दर्शनासाठी लाखो वारकरी
1/7

विठूरायाच्या दर्शनासाठी लाखो वारकरी

विठूरायाच्या दर्शनासाठी लाखो वारकरी
2/7

विठूरायाच्या दर्शनासाठी लाखो वारकरी

पंढरपुरात विठ्ठल-रुक्माई मंदिरावर करण्यात आलेली विद्युतरोषणाई
3/7

पंढरपुरात विठ्ठल-रुक्माई मंदिरावर करण्यात आलेली विद्युतरोषणाई

विठूरायाच्या दर्शनासाठी लाखो वारकरी दाखल
4/7

विठूरायाच्या दर्शनासाठी लाखो वारकरी दाखल

विठूरायाच्या दर्शनासाठी लाखो वारकरी दाखल
5/7

विठूरायाच्या दर्शनासाठी लाखो वारकरी दाखल

विठुराया
6/7

विठुराया

पंढरपुरात विठ्ठल-रुक्माई मंदिरावर करण्यात आलेली विद्युतरोषणाई
7/7

पंढरपुरात विठ्ठल-रुक्माई मंदिरावर करण्यात आलेली विद्युतरोषणाई