MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार 2014

Aug 26, 2014, 10:43 AM IST
MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार

 
1/15

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार  

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार

 
2/15

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार  

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार

 
3/15

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार  

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार

 
4/15

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार  

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार

 
5/15

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार  

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार

 
6/15

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार  

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार

 
7/15

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार  

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार

 
8/15

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार  

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार

 
9/15

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार  

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार

 
10/15

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार  

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार

 
11/15

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार  

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार

 
12/15

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार  

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार

 
13/15

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार  

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार
14/15

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार
15/15

MTV व्हिडिओ संगीत पुरस्कार