पावसाचे थैमान

Jul 31, 2014, 01:26 PM IST
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील माळीण गाव डोंगराने गिळले...
1/16

पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील माळीण गाव डोंगराने गिळले...

पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील माळीण गाव डोंगराने गिळले...
2/16

पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील माळीण गाव डोंगराने गिळले...

खेडमधील जगबुडी नदीला आलेला पूर
3/16

खेडमधील जगबुडी नदीला आलेला पूर

खेडमधील चोरद नदीला आलेला पूर
4/16

खेडमधील चोरद नदीला आलेला पूर

खेडमधील चोरद नदीला आलेला पूर
5/16

खेडमधील चोरद नदीला आलेला पूर

पुण्यात मुठा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली
6/16

पुण्यात मुठा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली

गुजरातमध्ये पुराचे पाणी घुसल्याने लोकांना अशी वाट काढावी लागली.
7/16

गुजरातमध्ये पुराचे पाणी घुसल्याने लोकांना अशी वाट काढावी लागली.

गुजरातमध्ये पुराचे पाणी घुसल्याने लोकांना असा आसरा घ्यावा लागला
8/16

गुजरातमध्ये पुराचे पाणी घुसल्याने लोकांना असा आसरा घ्यावा लागला

रायगड जिल्ह्यात हिरकणीत डोंगर खचण्याचा प्रकार उघड
9/16

रायगड जिल्ह्यात हिरकणीत डोंगर खचण्याचा प्रकार उघड

संगमेश्वरमधील फणगुस येथे पुराचे पाणी
10/16

संगमेश्वरमधील फणगुस येथे पुराचे पाणी

रायगड जिल्ह्यात डोंगर खचण्याचा प्रकार उघड
11/16

रायगड जिल्ह्यात डोंगर खचण्याचा प्रकार उघड

रायगड जिल्ह्यात हिरकणीत डोंगर खचण्याचा प्रकार उघड
12/16

रायगड जिल्ह्यात हिरकणीत डोंगर खचण्याचा प्रकार उघड

रायगड जिल्ह्यात हिरकणीत डोंगर खचण्याचा प्रकार उघड
13/16

रायगड जिल्ह्यात हिरकणीत डोंगर खचण्याचा प्रकार उघड

रायगड जिल्ह्यात हिरकणीत डोंगर खचण्याचा प्रकार उघड
14/16

रायगड जिल्ह्यात हिरकणीत डोंगर खचण्याचा प्रकार उघड

कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात खेडमधील जगबुडी नदीचे शहरात घुसलेले पाणी
15/16

कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात खेडमधील जगबुडी नदीचे शहरात घुसलेले पाणी

कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात खेडमधील जगबुडी, चोरद, नारिंगी नदीला पूर आलाय. जगबुडी नदीचे शहरात घुसलेले पाणी
16/16

कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात खेडमधील जगबुडी, चोरद, नारिंगी नदीला पूर आलाय. जगबुडी नदीचे शहरात घुसलेले पाणी