राज ठाकरे - भैय्यू महाराज भेट

Jul 10, 2014, 07:05 PM IST
अध्यात्मिक गुरू भैय्यू महाराज यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची कृष्णकुंजवर जाऊन भेट घेतली.
1/3

अध्यात्मिक गुरू भैय्यू महाराज यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची कृष्णकुंजवर जाऊन भेट घेतली.

अध्यात्मिक गुरू भैय्यू महाराज यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची कृष्णकुंजवर जाऊन भेट घेतली.
2/3

अध्यात्मिक गुरू भैय्यू महाराज यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची कृष्णकुंजवर जाऊन भेट घेतली.

अध्यात्मिक गुरू भैय्यू महाराज यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची कृष्णकुंजवर जाऊन भेट घेतली.
3/3

अध्यात्मिक गुरू भैय्यू महाराज यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची कृष्णकुंजवर जाऊन भेट घेतली.