सावंतवाडीची हिरवळ

Jul 5, 2014, 05:41 PM IST
नारळाची बाग
1/12

नारळाची बाग

हिरवळ शेत
2/12

हिरवळ शेत

घनदाट हिरवळ
3/12

घनदाट हिरवळ

घराच्या आजूबाजूची हिरवळ आणि नारळांची झाडे
4/12

घराच्या आजूबाजूची हिरवळ आणि नारळांची झाडे

शेतातील हिरवळ
5/12

शेतातील हिरवळ

काळेभोर झालेले ढग
6/12

काळेभोर झालेले ढग

हिरवळीतील वाट
7/12

हिरवळीतील वाट

एवढ्या हिरवळतले एक कौलारु घर
8/12

एवढ्या हिरवळतले एक कौलारु घर

रेल्वेस्टेशन वरही हिरवळ पसरली आहे
9/12

रेल्वेस्टेशन वरही हिरवळ पसरली आहे

नदी आणि डोंगरावकची हिरवळ
10/12

नदी आणि डोंगरावकची हिरवळ

धुक्याने डोंगर ही लपले गेलेत
11/12

धुक्याने डोंगर ही लपले गेलेत

सावंतवाडीच्या हिरवळीत सिंधुदुर्ग स्वागत करताना
12/12

सावंतवाडीच्या हिरवळीत सिंधुदुर्ग स्वागत करताना