राज्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका निवडणुका जाहीर

Jan 11, 2017, 05:33 PM IST
1/6

2/6

मुंबई, ठाणे, पुण्यासह दहा महापालिकांसाठी २१ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. तर २५ जिल्हा परिषदा आणि २९६ पंचायत समितींची निवडणूक दोन टप्प्यात होणार आहे. तर मतमोजणी २३ फेब्रुवारीला होणार आहे

3/6

मुंबई, ठाणे, पुण्यासह दहा महापालिकांसाठी २१ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. तर २५ जिल्हा परिषदा आणि २९६ पंचायत समितींची निवडणूक दोन टप्प्यात होणार आहे. तर मतमोजणी २३ फेब्रुवारीला होणार आहे

4/6

मुंबई, ठाणे, पुण्यासह दहा महापालिकांसाठी २१ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. तर २५ जिल्हा परिषदा आणि २९६ पंचायत समितींची निवडणूक दोन टप्प्यात होणार आहे. तर मतमोजणी २३ फेब्रुवारीला होणार आहे

5/6

मुंबई, ठाणे, पुण्यासह दहा महापालिकांसाठी २१ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. तर २५ जिल्हा परिषदा आणि २९६ पंचायत समितींची निवडणूक दोन टप्प्यात होणार आहे. तर मतमोजणी २३ फेब्रुवारीला होणार आहे

6/6

मुंबई, ठाणे, पुण्यासह दहा महापालिकांसाठी २१ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. तर २५ जिल्हा परिषदा आणि २९६ पंचायत समितींची निवडणूक दोन टप्प्यात होणार आहे. तर मतमोजणी २३ फेब्रुवारीला होणार आहे