नाशिक महापालिकेचा वॉर्ड निहाय संपूर्ण निकाल

By Jaywant Patil | Last Updated: Thursday, February 23, 2017 - 08:09
नाशिक महापालिकेचा वॉर्ड निहाय संपूर्ण निकाल

नाशिक : नाशिक महापालिकेच्या एकूण १२२ जागांसाठी एकूण ३१ प्रभागात निवडणूक होत आहे. या निवडणूकीचा संपूर्ण निकाल पाहा एका क्लिकवर... 

प्रभाग क्रमांक

प्रभाग क्रमांक

प्रभाग क्रमांक

प्रभाग  क्रमांक १

प्रभाग  क्रमांक २

प्रभाग  क्रमांक ३

प्रभाग  क्रमांक ४

प्रभाग  क्रमांक ५

प्रभाग  क्रमांक ६

प्रभाग  क्रमांक ७

प्रभाग  क्रमांक ८

प्रभाग  क्रमांक ९

प्रभाग  क्रमांक १०

प्रभाग  क्रमांक ११

प्रभाग  क्रमांक १२

प्रभाग  क्रमांक १३

प्रभाग  क्रमांक १४

प्रभाग  क्रमांक १५

प्रभाग  क्रमांक १६

प्रभाग  क्रमांक १७

प्रभाग  क्रमांक १८

प्रभाग  क्रमांक १९

प्रभाग  क्रमांक २०

प्रभाग  क्रमांक २१

प्रभाग  क्रमांक २२

प्रभाग  क्रमांक २३ 

प्रभाग  क्रमांक २४

प्रभाग  क्रमांक २५

प्रभाग  क्रमांक २६ 

प्रभाग  क्रमांक २७

प्रभाग  क्रमांक २८

प्रभाग  क्रमांक २९

प्रभाग  क्रमांक ३०

 

प्रभाग  क्रमांक ३१ 

 

First Published: Monday, February 20, 2017 - 17:13
comments powered by Disqus