ठाणे महापालिकेचा वॉर्ड निहाय संपूर्ण निकाल

ठाणे महापालिका एकूण १३१ वॉर्डांसाठी ३३ प्रभागांंमध्ये मतदान झाले असून ३२ प्रभागात ४ उमेदवार असून अखेरच्या ३३ क्रमांकाच्या प्रभागात ३ उमेदवार आहेत. 

Updated: Feb 23, 2017, 07:58 AM IST
ठाणे महापालिकेचा वॉर्ड निहाय संपूर्ण निकाल

ठाणे : ठाणे महापालिका एकूण १३१ वॉर्डांसाठी ३३ प्रभागांंमध्ये मतदान झाले असून ३२ प्रभागात ४ उमेदवार असून अखेरच्या ३३ क्रमांकाच्या प्रभागात ३ उमेदवार आहेत. 

पाहू या प्रत्येक वॉर्डाचा निकाल.... 

 

प्रभाग क्रमांक

प्रभाग क्रमांक

प्रभाग क्रमांक

प्रभाग  क्रमांक १

प्रभाग  क्रमांक २

प्रभाग  क्रमांक ३

प्रभाग  क्रमांक ४

प्रभाग  क्रमांक ५

प्रभाग  क्रमांक ६

प्रभाग  क्रमांक ७

प्रभाग  क्रमांक ८

प्रभाग  क्रमांक ९

प्रभाग  क्रमांक १०

प्रभाग  क्रमांक ११

प्रभाग  क्रमांक १२

प्रभाग  क्रमांक १३

प्रभाग  क्रमांक १४

प्रभाग  क्रमांक १५

प्रभाग  क्रमांक १६

प्रभाग  क्रमांक १७

प्रभाग  क्रमांक १८

प्रभाग  क्रमांक १९

प्रभाग  क्रमांक २०

प्रभाग  क्रमांक २१

प्रभाग  क्रमांक २२

प्रभाग  क्रमांक २३ 

प्रभाग  क्रमांक २४

प्रभाग  क्रमांक २५

प्रभाग  क्रमांक २६ 

प्रभाग  क्रमांक २७

प्रभाग  क्रमांक २८

प्रभाग  क्रमांक २९

प्रभाग  क्रमांक ३०

प्रभाग  क्रमांक ३१

 प्रभाग  क्रमांक ३२

 प्रभाग  क्रमांक ३३