लग्नानंतर झहीर खान-सागरिका घाटगे अंबाबाईच्या दर्शनाला

क्रिकेटर झहीर खान आणि अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांनी लग्नानंतर कोल्हापूरला जाऊन अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. सागरिका घाटगे ही कोल्हापूरच्या घाटगे घराण्यातली आहे. लग्नानंतर नवपरिणीत दाम्पत्य प्रथमच कोल्हापुरात आले होते.

Dec 02, 2017, 07:38 AM IST

क्रिकेटर झहीर खान आणि अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांनी लग्नानंतर कोल्हापूरला जाऊन अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. सागरिका घाटगे ही कोल्हापूरच्या घाटगे घराण्यातली आहे. लग्नानंतर नवपरिणीत दाम्पत्य प्रथमच कोल्हापुरात आले होते.

1/14

2/14

क्रिकेटर झहीर खान आणि अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांनी लग्नानंतर कोल्हापूरला जाऊन अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. सागरिका घाटगे ही कोल्हापूरच्या घाटगे घराण्यातली आहे. लग्नानंतर नवपरिणीत दाम्पत्य प्रथमच कोल्हापुरात आले होते.

3/14

क्रिकेटर झहीर खान आणि अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांनी लग्नानंतर कोल्हापूरला जाऊन अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. सागरिका घाटगे ही कोल्हापूरच्या घाटगे घराण्यातली आहे. लग्नानंतर नवपरिणीत दाम्पत्य प्रथमच कोल्हापुरात आले होते.

4/14

क्रिकेटर झहीर खान आणि अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांनी लग्नानंतर कोल्हापूरला जाऊन अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. सागरिका घाटगे ही कोल्हापूरच्या घाटगे घराण्यातली आहे. लग्नानंतर नवपरिणीत दाम्पत्य प्रथमच कोल्हापुरात आले होते.

5/14

क्रिकेटर झहीर खान आणि अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांनी लग्नानंतर कोल्हापूरला जाऊन अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. सागरिका घाटगे ही कोल्हापूरच्या घाटगे घराण्यातली आहे. लग्नानंतर नवपरिणीत दाम्पत्य प्रथमच कोल्हापुरात आले होते.

6/14

क्रिकेटर झहीर खान आणि अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांनी लग्नानंतर कोल्हापूरला जाऊन अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. सागरिका घाटगे ही कोल्हापूरच्या घाटगे घराण्यातली आहे. लग्नानंतर नवपरिणीत दाम्पत्य प्रथमच कोल्हापुरात आले होते.

7/14

क्रिकेटर झहीर खान आणि अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांनी लग्नानंतर कोल्हापूरला जाऊन अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. सागरिका घाटगे ही कोल्हापूरच्या घाटगे घराण्यातली आहे. लग्नानंतर नवपरिणीत दाम्पत्य प्रथमच कोल्हापुरात आले होते.

8/14

क्रिकेटर झहीर खान आणि अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांनी लग्नानंतर कोल्हापूरला जाऊन अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. सागरिका घाटगे ही कोल्हापूरच्या घाटगे घराण्यातली आहे. लग्नानंतर नवपरिणीत दाम्पत्य प्रथमच कोल्हापुरात आले होते.

9/14

क्रिकेटर झहीर खान आणि अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांनी लग्नानंतर कोल्हापूरला जाऊन अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. सागरिका घाटगे ही कोल्हापूरच्या घाटगे घराण्यातली आहे. लग्नानंतर नवपरिणीत दाम्पत्य प्रथमच कोल्हापुरात आले होते.

10/14

क्रिकेटर झहीर खान आणि अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांनी लग्नानंतर कोल्हापूरला जाऊन अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. सागरिका घाटगे ही कोल्हापूरच्या घाटगे घराण्यातली आहे. लग्नानंतर नवपरिणीत दाम्पत्य प्रथमच कोल्हापुरात आले होते.

11/14

क्रिकेटर झहीर खान आणि अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांनी लग्नानंतर कोल्हापूरला जाऊन अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. सागरिका घाटगे ही कोल्हापूरच्या घाटगे घराण्यातली आहे. लग्नानंतर नवपरिणीत दाम्पत्य प्रथमच कोल्हापुरात आले होते.

12/14

क्रिकेटर झहीर खान आणि अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांनी लग्नानंतर कोल्हापूरला जाऊन अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. सागरिका घाटगे ही कोल्हापूरच्या घाटगे घराण्यातली आहे. लग्नानंतर नवपरिणीत दाम्पत्य प्रथमच कोल्हापुरात आले होते.

13/14

क्रिकेटर झहीर खान आणि अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांनी लग्नानंतर कोल्हापूरला जाऊन अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. सागरिका घाटगे ही कोल्हापूरच्या घाटगे घराण्यातली आहे. लग्नानंतर नवपरिणीत दाम्पत्य प्रथमच कोल्हापुरात आले होते.

14/14

क्रिकेटर झहीर खान आणि अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांनी लग्नानंतर कोल्हापूरला जाऊन अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. सागरिका घाटगे ही कोल्हापूरच्या घाटगे घराण्यातली आहे. लग्नानंतर नवपरिणीत दाम्पत्य प्रथमच कोल्हापुरात आले होते.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close